Lov om informasjonskapsler

Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at Visuda informerer besøkende av nettsiden om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ekomloven § 2-7b skal være med på å sikre brukernes personvern på ekomområdet. Dette gjelder i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker.

Ekomloven beskytter brukerens kommunikasjonsutstyr, I og med at det nå er gitt et skjerpet krav om informasjon og samtykke fra brukeren dersom det skal benyttes informasjonskapsler eller cookies. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er blitt informert om og samtykket til disse opplysningene som behandles, samt å ha blitt informert om hva formålet med disse opplysningene er og hvem som behandler opplysningene. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig og oversiktelig på nettstedet, man finner den til enhver tid nederst i "footeren" på siden.

Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

Visuda har valgt å legge en lenke til denne artikkelen du nå leser i "footeren" på alle sidene. I det følgende vil vi informere om påkrevde opplysninger.

Visuda sin side benytter seg av innsamling av informasjon via bruk av Google analytics der man måler blant annet hvor lenge brukerene er på siden, demografi, geografi, trafikk og annet info som vil hjelpe Visuda å kunne forbedre sin nettside. Visuda vil aldri benytte denne informasjonen ut over denne bruken eller på noen måte krenke personvernet.

Ved å benytte denne nettsiden fra Visuda samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser og bruke denne informasjonen videre.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at Visuda sin nettside ikke vil fungere optimalt.

Hvordan slette informasjonskapsler / cookies