Innholdet på Visuda tilhører Visuda ANS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m

Nettsidene og innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, lastes ned, gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Visuda.

Unntak gjelder for bruk til privat, ikke-kommersielt bruk.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier, illustrasjoner og filmklipp.

Visuda aksepterer bruk av pekere og linker til visuda.no fra andre nettsteder og medier. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale mediumer slik som Facebook, Twitter, LinkedIn og instagram.

Kopiering eller nedlasting i strid med Visuda sine rettigheter kan medføre til erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rundt dette rettes til post@visuda.no.